Terugtrekking en restitutie voor verkoop op afstand.

Het herroepingsrecht houdt in dat u het recht heeft af te zien van de aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de producten. Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@x6-technologies.com. De directe kosten voor het terugzenden van het product/de producten zijn voor uw rekening. Binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw herroeping aan X-6 Technologies, en op voorwaarde dat u de producten daadwerkelijk hebt teruggestuurd (of dat u ten minste het bewijs kunt leveren dat u ze hebt teruggestuurd), zal de volledige aankoopprijs van de producten aan u worden terugbetaald. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het/de product(en) via dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt om uw bestelling te betalen.